Nông hộ tham gia chương trình xây dựng vùng nguyên liệu 1000ha Điều hữu cơ tại Đạ Tẻh kiểm soát cỏ dại bằng phương pháp cắt cỏ

Nông hộ tham gia chương trình xây dựng vùng nguyên liệu 1000ha Điều hữu cơ tại Đạ Tẻh kiểm soát cỏ dại bằng phương pháp cắt cỏ

Để lại bình luận

Scroll
0798305302