Nông hộ tham gia chương trình xây dựng vùng nguyên liệu 1000ha Điều hữu cơ tại Gia Lai kiểm soát cỏ dại bằng phương pháp thủ công

Nông hộ tham gia chương trình xây dựng vùng nguyên liệu 1000ha Điều hữu cơ tại Gia Lai kiểm soát cỏ dại bằng phương pháp thủ công

Để lại bình luận

Scroll
0798305302